Tjänster inom montage, förpackning och logistik.

Tjänster inom montage, förpackning och logistik.

2009

Öppetider under jul och nyår

Vecka 52
Måndag 08.00 - 14.00
Tisdag 08.00 - 14.00
Onsdag Stängt
Torsdag (Julafton) Stängt
Fredag (Juldagen) Stängt

Vecka 53
Måndag 08.00 - 14.00
Tisdag 08.00 - 14.00
Onsdag Stängt
Torsdag (Nyårsafton) Stängt
Fredag (Nyårsdagen) Stängt

Vecka 1
Måndag 06.00 - 16.00
Tisdag 06.00 - 16.00
Onsdag (Trettondagen) Stängt
Torsdag 06.00 - 16.00
Fredag 06.00 - 15.00

Vi vill passa på att önska alla medarbetare och kunder en riktigt god jul och gott nytt år!

Nytt värmesystem igång

Arbetet har pågått i nästan ett år och tas idag i bruk, 1:a december 2009. Ett helt nytt pannrum har byggts i befintlig lokal, en del som tidigare användes som lager. Bränslet består av träpellets som blåses in i en 25 kubikmeter stor silo. Värmen går sedan ut i ett nytt vattenburet system till de olika delarna i fastigheten.

Förändringarna gör även att nuvarande kallager konverteras om till varmlager och kommer under våren att utnyttjas som verkstadsyta. Nyvärvade ytor i anslutande lokal kommer framöver bli kallager och ger oss gott om plats att expandera ytterligare.

Värmesystemet kommer ta efter direktverkande el. Det resulterar i både bättre komfort i form av jämnare temperatur och sänkta driftkostnader. Vi räknar att halvera uppvärmningskostnad och investeringen kommer att vara intjänad inom två till tre år.
Vi har i dagarna sjösatt ett nytt pannrum med tillhörande värmesystem.

Packing AB blir autoriserat bemanningsförerag

Under sensommaren har vi känt av ett kraftig ökning på bemanning. Det har resulterat i att vi valt att auktoriserat oss som bemanningsföretag. Auktorisationen innebär att Packing AB årligen granskas om vi uppfyller de krav som ställs. Auktorisationen är en garanti likväl för våra anställda som kunder att vi är en seriös aktör på marknaden. För att bli auktoriserat måste vi uppfylla en rad krav, bl.a. att vi har kollektivavtal, ansvarsförsäkringar, följer Bemanningsföretagens stadgar, etniska regler och allmänna leveransvilkor. Det ska kännas tryggt att anlita oss!

Pasted Graphic 4

För mer information se sidan www.tryggbemanning.se.
Packing AB är per 1:a oktober auktoriserat bemanningsföretag. Det innebär en trygghet både för våra anställda och kunder att vi är ett seriöst bemanningsföretag.

Öppetider under semestern

Vi kommer att hålla öppet hela sommaren.
Både kontor och verkstad kommer vara öppet under semestern, dock under mindre bemanning än vanligt.
Välkommen att höra av dig!

Högtryck under sommaren

Vi ser en kraftig ökning under juni och juli. Vi projektanställer därför 7 personer fram tills semestern.
Ökningen beror på hög efterfråga hos vår kund som vi bemannar med 7 personer, 3 i produktionen och resterande på monteringen.

Mattsson Metal tar över Uponors verksamhet

Uponor flyttar delar av sin produktion från Kungsör till Hassfurt, Tyskland. Den maskinpark och verksamhet som blir kvar i Kungsör förvärvas av Mattsson Metall.
Vårt tidigare arbete hos Uponor kommer att fortsätta i Mattsson Metals regi.

För mer information, se Mattsson Metalls
pressmeddelande.

Nya webbsida online

Som ett andra steg i vår IT satsning kommer nu en helt förnyad webbsida

Fördubblad maskinkapacitet

Vi utökar med ytterligare en förpackningsmaskin för tillverkning av PE-påsar.