Tjänster inom montage, förpackning och logistik.

Tjänster inom montage, förpackning och logistik.

Blisterförpackningar

Lista över standardblister har uppdaterats

Vår lista över standardblister har uppdaterats inför 2014. Inga nya artiklar eller format har tillkommit, däremot har vi ändrat artikelnummer på samtliga poster för att passa vårt nya produktionssystem. Vissa smärre prisjusteringar har även skett. Den nya listan kan laddas hem här.Läs mer...