Kompetens inom flera olika branscher

Från enkel e-handel till avancerad rättsmedicin

Kunder från olika branscher

Våra kunder återfinns i en rad olika branscher och delar av landet. Vi sorterar, monterar, lagerhåller, förpackar och levererar till våra kunders kunder. Inte bara i Sverige utan till hela världen. Själva är vi placerade i Kungsör, Västmanland. En knutpunkt med goda kommunikationer till hela landet som medför snabb och enkel logistik.

E-handelslösningar

Genom att lämna över hela eller delar av hanteringen vid försäljningen. Från internet till utleverans. Kan du fokusera på försäljningen och innehållet. Vi ger dig en kontaktperson, kostnadskontroll, tillgång till färdiga fraktavtal och leveransprecision.

Partihandel

För parti- och grossisthandeln finns stora vinster att göra genom att outsourca olika moment i logistikhanteringen. Vi hanterar idag allt från tillfälliga kampanjer och kontrollsortering till återkommande utskick mot butiker med veckovis olika budskap.

Industri

Våra kunders stödverksamhet är våran kärnverksamhet. För dig som tillverkar eller förädlar produkter kan vi erbjuda montering, förpackning och hantering av logistiken.

Medicin & Provtagning

Förpackar, märker och verifierar olika typer av medicinska provtagningsset. Dessa förpackas oftast i vårt egenutvecklade emballage som uppfyller kraven som ställs i UN 3373.

Varför Packing? 5 anledningar att anlita oss!

Stacks Image 512

Kunskap

Vi är experter på vårt område och har mångårig kunskap inom montage, förpackning och logistik. Allt från projektering och rådgivning till produktion och uppföljning. Men ensam är inte starkast, det vi inte själva vet kan alltid någon av våra duktiga samarbetspartner svara på.
Stacks Image 521

Leveranssäkerhet

Genom att hålla rätt bemanning i kombination med hög maskinell utrustning kan vi leverera även under pressade situationer med bibehållen hög leveranssäkerhet.
Stacks Image 514

Kvalité

Ett inbitet talesätt är att kvalité kostar pengar. Det håller vi inte med om, däremot att inte hålla hög och jämn kvalitet kostar i form av missnöjda kunder. Vi börjar alltid ett nytt samarbete med att definiera tydliga kvalitetsmål och kartlägga processen. Med ständiga förbättringar ser vi till att alltid lyfta kvalitén till nya nivåer.
Stacks Image 516

Pris

I slutändan är det oftast ekonomin som avgör. Vår filosofi är mycket enkel. Genom att sammanslå flera kunders stödverksamheter kan vi investera i utrustning och kunskap som ökar effektiviteten och borgar för ett konkurrenskraftigt pris. Genom att göra gemensamma inköp på tryck, emballage och distribution kan vi pressa priserna tillsammans och ge stora rabatter till våra kunder.
Stacks Image 518

Engagemang

Vår främsta resurs är våra medarbetare. Genom ett arbetsklimat som både erbjuder utmaningar och eget ansvar får vi fram ett engagemang som genomsyrar hela företaget. Det engagemanget försöker vi dagligen leverera till våra kunder.